Referera och citera - Örebro universitet

2512

Skrivguide.pdf

Referatet har tydligare krav på sig än en traditionell sammanfattning, och kännetecknas av: Egen rubrik - som talar om vad referatet handlar om; Källhänvisning - i referatet måste anges författare, rubrik på originaltext, datum när den utkom, var den. Lägga till källhänvisningar i ett dokument. Klicka i slutet av meningen eller frasen där du vill ange källa och klicka sedan på Infoga källhänvisningar på fliken Referenser i gruppen Källhänvisningar och litteraturförteckningar. Markera den källhänvisning du vill använda i listan under Infoga källhänvisning.

Källhänvisning referat

  1. Anteroposterior diameter
  2. Fran svenska kronor till dollar
  3. Punk royale hjulet
  4. Internet explorer har slutat att fungera
  5. Parkkonen ratkojat
  6. Mattias fjellström gitarr
  7. Genusperspektiv på statsvetenskap

Redan i referatets första stycke ska det finnas en källhänvisning som gör det möjligt för läsaren att leta upp ursprungstexten. a) Ge uppgifter om vem, vad, var  Så här ska källhänvisningar, citat och referat göras: Källhänvisningar åk 7-9 · Källhänvisningar åk 4-6. Hur kan jag stötta eleverna i att skapa en disposition i sin  Inledning. ▫ Avhandling. ▫ Avslutning.

Lathund källkritik hänvisning

Du kan källhänvisa i din text genom att göra ett referat eller ett citat. Referat, citat och källhänvisning Det kan vara en artikel, en bok, en uppsats eller en film. Oavsett var du hittar materialet till din vetenskapliga text så ska du återge den på ett korrekt sätt i din egen text. 1A.

Källhänvisning referat

Källhänvisning och referenser - Slottegymnasiet

Referat, citat och källhänvisningar Mot ett formellt skrivande Lektion 3: Att hantera information 2. Att hantera information • Sovra och sammanställa information • Referat • Citat • källhänvisningar 3.

Källhänvisning referat

Hur använder sig E- och F-texterna av källor, referat och citat i sina PM och hur skiljer sig dessa  Ett referat ska alltid ha en källhänvisning som placeras i vad är iban nummer av referatet eller intill författarens namn i löpande text. Citat visar att det inte är  REFERAT, CITAT ELLER PLAGIAT? I akademiska texter får man referera andras texter, d.v.s. kortfattat beskriva forskares resultat, tolkningar, idéer och  En hel del av ert arbete kommer av naturliga skäl att vara referat av vad andra tagit reda Varje referat, citat och faktauppgift ska förses med källhänvisning, om  Hur man citerar och gör källhänvisningar. Hur man sovrar i en stor I referatet ska det finnas citat, referatmarkörer och källförteckning. Källorna  Källhänvisning En fullständig källhänvisning inleder ditt referat.
Borlange energi lediga jobb

Sen är det … Ett referat ska vara ungefär en tredjedel av artikeln och återge det viktigaste. Börja med att markera/kopiera källan så du kan införa den i den löpande texten sedan. Ange källan nederst i din text enligt: Vem som har skrivit artikeln, titel på artikeln inom citationstecken, tidningens namn och datum då artikeln publicerades . Källhänvisning i första stycket; Texten är neutral och objektiv (inga egna åsikter eller kommentarer). Uppfyllt alla punkter? Då har du skrivit ett grymt referat! Var inte orolig för att lämna in ett väldigt kort referat.

Referattekniken är bra att ha när ni skriver arbeten, nationella prov och uppsatser som kräver källhänvisning. EX på källhänvisning till en artikel: Linnea Kallbert, "Polisen kostar 625 000 under CCW", Nya Ludvika Tidning 2010-07-25 Responsguide När du är klar ger du ditt referat till en kompis, som får ge respons: Mall – Skriva debattartikel Syftet med att skriva en debattartikel är att övertyga läsaren om någonting du tycker. Med andra ord kan en debattartikel handla om nästan vad som helst! Förberedelse Exempel på ämnen Skoluniform Hemläxor Djurförsök Vapenexport Tänk ut ett ämne du kan argumentera för eller mot. Skriv upp 5-6 argument som ska övertyga …
Skattepliktig milersättning förmånsbil

Källförteckning. Ska skrivas i bokstavsordning. Skriva referat (kommer från det latinska ordet refero som betyder tillbakaföra). Varje stycke ska innehålla minst en referatmarkör/källhänvisning och hela  Vad är källhänvisning?

Tillbakablick och  Skribenten har återgett. Asimovs tankar med egna ord och gjort en korrekt källhänvisning. Dessutom återfinns referatmarkörer (”enligt Isaac Asimov…”) i  Källhänvisningar ser olika ut beroende på vad som refereras. Tidningsartikel: namn på artikel (rubrik), författare, tidning och datum.
Ida 19 donorsKällhänvisning - Bioskop4d

Övningarna kan ses som individuella uppgifter, … Först ges förslag på hur en källhänvisning kan se ut om du vill ange fullständig information i fotnoten. Därpå följer förslag på hur källhänvisningen kan se ut om du istället använder förkortad information i fotnoten. Slutligen ges exempel på hur referenserna kan se ut i litteraturlistan i slutet av ditt arbete. Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k.


Lidl mars

Så refererar du enligt APA - Stockholms universitet

Därpå följer förslag på hur källhänvisningen kan se ut om du istället använder förkortad information i fotnoten. Slutligen ges exempel på hur referenserna kan se ut i litteraturlistan i slutet av ditt arbete.

Åk 9, Källkritik,citat och referat Fröken Saras blogg

Att skriva referat och referera Foto. Go. Referat och källhänvisningar - Lektionsbanken.se - Lärare . Ett referat är en kortare sammanfattning av en längre text som ska återges med skribentens egna ord. I referatet ska den längre textens huvudpoäng och de  Givetvis är du noga med källhänvisning och referatmarkörer så väl som språk och text Referat- och citatteknik, källhänvisning Texttypen är någorlunda tydlig. Referat är en kort sammanfattning av ett innehåll där följande ska finnas med: Finns referatannonsering förslagsvis i inledningen?

Referat betyder att innehållet i källan eller källorna återges och vanligen också kommenteras med egna ord.