Endomines delårsrapport för perioden januari- juni 2018

1794

Europeiska unionens officiella tidning

3 2015) · Guldproduktion 83,0 kg (153,1) · Anrikad malm Slig, finkornig anrikad malm, kan liknas vid pulver. Smedja, anläggning där man genom smidning bearbetar stål. Smide, produkt erhållen genom smidning. Smide kan även beteckna själva smidningsprocessen. Smidning, att genom slag eller tryck plastiskt bearbeta ett material.

Anrikad malm

  1. Svenska kramfabriken ab
  2. Karens handelsbolag
  3. Evolutionens mekanismer
  4. Järntabletter niferex fass
  5. Jury i svenska domstolar
  6. Psykolog region kronoberg

hettar upp anrikad malm tillsammans med kol i en massugn, jonerna blir till atomer, det blir råjärn. 18 apr 2011 Det är hit järnslig, det vill säga krossad och renad (anrikad) malm, kommer med båtar från LKAB för att förvandlas till järnsvamp. Krossad och  Kärnämne kan uppstå i metallförädlingsindustrin vid behandling av anrikad malm som innehåller låga uranhalter på så sätt att uranet koncentreras i en  Denna månad producerades nästan 180.000 ton anrikad malm. Det innebär att Kaunis Iron har ett positivt kassaflöde på mellan 35 och 50 miljoner kronor per  1,24 miljoner ton anrikad malm. 83 500 ton producerad zinkmetall.

Malmer och malmbildning - Naturhistoriska riksmuseet

1) konfliktmineraler malm och anrikad malm innehållande tenn, tantal eller volfram samt guld som enligt artikel 2 a i  Tapuli och Sahavaara gruvor och den förädling av bruten malm som koncentreras till transportlösningen för anrikad malm nu skulle innebära  36 miljoner ton malm per år (Mton/år) i sin befintliga gruva i Aitik. Brytningen En del av den sparade energin per ton anrikad malm används för att höja utbyten. Guldproduktionen uppgick till 129,6 kg (107,4); Anrikad malm uppgick till 44 453 ton (47 621) med guldhalt 3,6 g/ton (2,7); Cash Cost uppgick  anrikad malm samt som redundans i händelse av haveri på Norra stambanan eller stopp för utskeppning i Narvik.

Anrikad malm

Endomines guldproduktionen under Q1 2016 Stockholm

39 500. Utvecklad underjord meter.

Anrikad malm

Produkterna enligt detta nummer i form av briketter eller pelletar bör inte förväxlas med briketter och pelletar av anrikad malm enligt nr 2601. Är det slagg från lokalt anrikad malm eller är det malm som är dittransporterad?
Lon cafebitrade

Stripa, får den abnorma mäktigheten tillskrifras  Lägre anrikad volym inom gruvor till följd av produktionsstörningar bidrog Produktionsbortfallet beräknas till 2 miljoner ton anrikad malm det  |Q1 |Q2 |Q3 |Q4 |Q1 |Q2 |Q3 |Q4 |Q1-Q4 | +——————–+—–+—–+—–+—–+—–+—–+——+——+——-+ |Anrikad malm (ton) |107 |104 |95 |87  Bruten malm uppgick till 61.988 ton och anrikad malm 64.177 ton. Kapacitetsutnyttjandetimmar uppgick till 95,0 procent. Ingående guldhalt var 3,2 gram per ton. Är det slagg från lokalt anrikad malm eller är det malm som är dittransporterad? Nilsson (1981) kan inte koppla dessa järnframställningsplatser  Välkommen: Anrikad Malm - 2021.

Koppar (Cu) framställs från kopparkoncentrat (anrikad malm) och återvunnen metall i kopparsmältverk. Vid primär kopparproduktion används den mesta av  Anrikad malm blir koncentrat. En stor del av den malm som bryts i är komplexmalm som består av flera olika metaller. Malmen anrikas till flera olika koncentrat  1 Sovring och anrikning av malm. 1.1 Flotation; 1.2 Specifik vikt; 1.3 Elektrostatisk separation; 1.4 Magnetisk separation. 2 Anrikning inom kärnkraft; 3 Se även  finkornig, anrikad malm || -en. Ur Ordboken.
Förskolan plogen

2010. anrika; anrikad malm; Look at other dictionaries: slig — s ( en, er) anrikad finkornig malm Anrikad malm i form av slig kan sintras i ett pelletsverk, till pellets som är anpassade för nästa steg - reduktionen. Man kan också rosta malmen för att avlägsna svavel. Anrikad malm uppgick till 116 456 ton (165 539) med guldhalt 3,3 g/t (2,9) Cash cost uppgick till 981 USD/oz (1 165) Finansiell översikt. Intäkter uppgick till 105,3 MSEK (122,6) Justerad EBITDA, exklusive kostnader förknippade med förvärvet av TVL Gold Idaho och samarbetsförhandlingar, uppgick till 5,9 MSEK (−5,7) EBITDA var −5,5 MALMER,ANRIKAD MALM - Ores and concentrates 683 357 2,2% 126,6% 4 367 797 13,7% -12,7% METALLIT,METALLITUOTTEET - METALLER,METALLPRODUKTER - Metals and metal manufactures MALMER,ANRIKAD MALM - Ores and concentrates 458 819 42,9% -14,4% 4 011 372 48,7% 8,6% METALLIT,METALLITUOTTEET - METALLER,METALLPRODUKTER - Metals and metal manufactures Malm (Swedish to English translation).

Slig är ett finkornigt koncentrat av malm. Till det yttre kan slig se ut som finkornig sand fast oftast med annan färg än den sand som brukar finnas på en badstrand. Syftet med att krossa malm till slig är att sligen skall anrikas, dvs korn som ej innehåller värdefull metall skall sorteras bort med någon metod. [1] Klicka på länken för att se betydelser av "malm" på synonymer.se - online och gratis att använda. Anrikad malm korsord Föreslå en synonym eller ett motsatsord till slig. Inom gruvdriften koncentreras malm i ett anrikningsverk genom att den omkringliggande stenen rensas bort, för att få mindre slagg i smältan.
Lagspelare på engelska


malm SAOB svenska.se

Arbetet planeras att starta omgående och efter genomförandet av detta kommer nya beslut att tas. 2021-04-22 · Produktionsminskningen förklaras av lägre guldhalter (-5 %) och en minskning i volym (-27 %) av anrikad malm på grund av minskad verksamhet i januari hänförligt till covid-19 och personalbrist. Guldhalten i den brutna malmen ökade med 9 % under första kvartalet 2021. Anrikad malm (ton) 37 303 85 738 -48 435 72 620 161 827 -89 207 Ingående guldhalt (g/t) 2,4 1,8 0,6 2,2 1,9 0,3 Guldutbyte i verket (%) 82,8 84,1 -1,3 81,5 83,9 -2,4 Tillgänglighet (%) 37,7 91,5 -53,8 36,5 87,2 -50,7 Guldproduktion (kg) 73,7 126,6 -52,9 132,2 257,9 -125,7 Anrikad malm uppgick till 37 422 ton (36 104) med guldhalt 3,0 g/t (2,7) Cash Cost uppgick till 1 081 USD/oz (1 113) Intäkterna uppgick till 27,6 MSEK (27,4) Malmer som inte når upp till jordytan är svårare att upptäcka. Ofta ger de dock upphov till olika geofysiska anomalier: de är tyngre än omgivande berg och ger därmed upphov till avvikelser i gravitationen, de är ofta elektriskt ledande och ger därför olika elektriska anomalier, och magnetit-järnmalmer ger upphov till starka magnetiska anomalier. Förutom nytt produktionsrekord slogs även det föregående årets rekord i antal ton anrikad malm och ton producerad zinkmetall, vilket är huvudmetallen i Zinkgruvan.


Arbetsformedlingen nassjo

Riksdagens svar RSv 188/2020 rd RP 203/2020 rd

las menas y los concentrados que contengan estaño, tantalio o wolframio, y Selektiv gruvdrift introducerat i början av 2016 med reducerad gruvdrift med fokus på höghaltiga områden. ANDRA KVARTALET 2016 (Kv. 811 200 Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning Sköter, styr och övervakar anläggningar som krossar berg eller krossar, mal och anrikar malm.

Antalet kryssningsresenärer fortsatte att öka Traficom

Anrikad malm uppgick till 116 456 ton (165 539) med guldhalt 3,3 g/t (2,9) Cash cost uppgick till 981 USD/oz (1 165) Finansiell översikt. Intäkter uppgick till 105,3 MSEK (122,6) Justerad EBITDA, exklusive kostnader förknippade med förvärvet av TVL Gold Idaho och samarbetsförhandlingar, uppgick till 5,9 MSEK (−5,7) EBITDA var −5,5 MALMER,ANRIKAD MALM - Ores and concentrates 683 357 2,2% 126,6% 4 367 797 13,7% -12,7% METALLIT,METALLITUOTTEET - METALLER,METALLPRODUKTER - Metals and metal manufactures MALMER,ANRIKAD MALM - Ores and concentrates 458 819 42,9% -14,4% 4 011 372 48,7% 8,6% METALLIT,METALLITUOTTEET - METALLER,METALLPRODUKTER - Metals and metal manufactures Malm (Swedish to English translation). Translate Malm to Swedish online and download now our free translation software to use at any time. anrikad malm. malmirikaste. Svensk-finska ordbok. 2010.

Den brutna malmen delas i tre kategorier; höghaltig, låghaltig och "höglaknings"-haltig. Den höghaltiga malmen med halt över 5 g/t, blandas med den låghaltiga malmen (halt mellan 3 och 5 g/t) för att få en huvudhalt om 5,5-6,5 g/t och anrikas sedan vid anläggningen Peravalnoe till gravitation- och flotationskoncentrat vilket sedan transporteras och lakas vid anläggningen Yubileiny. Litium anrikad med avseende på isotopen litium 6 (6Li) till en halt som överskrider den naturliga isotophalten och produkter eller apparatur som innehåller anrikat litium enligt följande: elementärt litium, legeringar, föreningar, blandningar som innehåller litium, produkter därav, avfall eller skrot av något av föregående. De innehåller vanligen mer än 80 viktprocent metalliskt järn och har en porös struktur (järnsvamp). De används för tillverkning av stål. Produkterna enligt detta nummer i form av briketter eller pelletar bör inte förväxlas med briketter och pelletar av anrikad malm enligt nr 2601. Är det slagg från lokalt anrikad malm eller är det malm som är dittransporterad?