4004

Idrott och hälsa Specialisering 1. 100. 100. läser du bland annat kurser i entreprenörskap och företagande, företagsekonomi 2 och matematik 3.

Företagsekonomi 2 liu

  1. Kan man kanna nar man blir gravid
  2. Asih långbro park lediga jobb
  3. Första hjälpen film

Litteraturlista för FEKA90 | Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FEKA90 vid Lunds universitet. 2021-04-15 · Företagsekonomi 1 består av fyra kurser. Organisation och ledarskap, 7,5 hp Kursen består av två delar. Den första fokuserar på grundläggande begrepp och perspektiv inom organisation och ledning. I den andra delen analyseras vardagspraktiken med hjälp av de begrepp som togs upp i del ett. Kursen Företagsekonomi 2 på Åsö vuxengymnasium Läs kursen Företagsekonomi 2 i klassrum eller på distans på Åsö vuxengymnasium.

Organisation och ledarskap, 7,5 hp Kursen består av två delar. Den första fokuserar på grundläggande begrepp och perspektiv inom organisation och ledning. I den andra delen analyseras vardagspraktiken med hjälp av de begrepp som togs upp i del ett. Kursen Företagsekonomi 2 på Åsö vuxengymnasium Läs kursen Företagsekonomi 2 i klassrum eller på distans på Åsö vuxengymnasium.

Företagsekonomi 2 liu

Kurserna ger breddning och fördjupning av tidigare studier i ämnet. Undervisningsspråk är svenska och/eller engelska. Företagsekonomi 2, 30 hp Kurspaketet Företagsekonomi 2 innehåller: Externredovisning B - Normbildning och reglering, 7,5 hp, Samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp, Klassisk och modern organisation, 7,5 hp och Finansiell planering, 7,5 hp. Kurserna ger breddning och fördjupni Företagsekonomi 2 Fristående kurs 30 hp FEK02A Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum DNR LIU-2008/ E3000 Företagsekonomi 2 | Liber Företagsekonomi är ett komplext och mångfacetterat forskningsområde.

Företagsekonomi 2 liu

Denna kombination av ämnen går ofta under namnet business, business management eller business administration i andra länder. Kollegorna på företagsekonomi och IEI vid LiU liksom gänget på före detta Arbetslivsinstitutet i Norrköping, tack för god samvaro. De här åren hade inte varit lika roliga och givande utan mina härliga doktorandkollegor. Företagsekonomi 2 består av fyra olika kurser. Strategisk marknadsföring, 7,5 hp Kursen fokuserar på olika strategiska marknadsföringsprocesser och ger dig modeller och redskap för att kritiskt kunna analysera och applicera dem i relation till vår samtid. Projektarbete Företagsekonomi 1 ht 2013 Du och dina kamrater ska genomföra ett projektarbete.
Tre kundsupport telefon

Betyg i kursen kan inte ingå i examen tillsammans med betyg i kursen Redovisning 1. Kurslitteratur. E 2000 classic företagsekonomi 2 – Basbok Andersson J-O, Ekström C, Enqvist J, Jansson R Förlag: Liber AB ISBN13: 9789147105762 Denna genomgång av exempeluppgifter kompletterar genomgångarna "Bokföringens grunder" samt "Bokföring och bokslut". Se dessa genomgångar innan ni studerar de Under kursen gång får Företagsekonomi 2 en kurs för dig som vill få fördjupande kunskaper inom ekonomi och lära dig mer om ekonomins betydelse Handelsekonomiprogrammet ger dig som student färdigheter att jobba med att organisera, utveckla och driva företag inom handelsrelaterade branscher.

Företagsekonomi B, som bygger på Företagsekonomi A eller Småföretagande A, är en kurs där hela det företagsekonomiska ämnesområdet behandlas för att ge en helhetsbild av företagens verksamhet. Företagsekonomiska begrepp används för … Första genomgången i delmomentet Redovisning. Företagsekonomi II. 30 HP. Kursen består av fyra delkurser om vardera 7 hp: Marknadsföring II, Ledarskap och organisation, Externredovisning II och Investering och finansiering samt en delkurs om 2 hp: Affärssystem. I delkursen Marknadsföring II utökas marknadsföringsperspektiven som behandlas i delkursen Marknadsföring som ingår i Företagsekonomi Företagsekonomi 2 består av fyra olika kurser. Strategisk marknadsföring, 7,5 hp Kursen fokuserar på olika strategiska marknadsföringsprocesser och ger dig modeller och redskap för att kritiskt kunna analysera och applicera dem i relation till vår samtid. Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment: Moment 1.
Is toys r us still in business

Åk 3. Totalt. LIU (lokal idrottsprofil. Idrott och hälsa Specialisering 1.

3 okt 2017 2012-05-09 723g09 Yinghong.chen@liu.se Företagsekonomi, LIU Nyckeltal kostnader Kapital mått: genomsnittligt totalt kapital =(T0 +T1 )/2. LNU-07222.
Norsjö kommun kontakt


På ett övergripande plan handlar det om effektivt resursutnyttjande i och mellan företag, men även i och mellan offentliga myndigheter, kommuner och … Företagsekonomi I-II, 60 hp samt minst 7,5 hp marknadsföring på G2 nivå och 7,5 hp vetenskaplig metod. 100% akademiska poäng 27 500 SEK 27 500 SEK Institutionen för marknadsföring Ekonomihögskolans distanskurser. Senast vid kursstart får du 2020-08-13 Företagsekonomi. Stockholms universitet; Utbildning; Alla ämnen; Alla ämnen; Ämnet företagsekonomi inkluderar mycket mer än man kan tro. Det handlar inte bara om siffror och teori utan om hur vårt samhälle fungerar och påverkas av individer, organisationer och … LIU-PEK-AR / Institutionen för pedagogik och psykologi (1984-1992) (Closed down 1992-12-31) Magisteruppsats i Företagsekonomi (Closed down 2005-12-31) Magisteruppsats i Nationalekonomi (Closed down 2005-12-31) Magisteruppsats i Statsvetenskap Pris: 516 kr. häftad, 2017.


Levi sverige

Behöver du utveckla dina kunskaper i företagsekonomi? I den här kursen får du möjlighet att gå djupare in i redovisning och marknadsföring och du får lära dig mer avancerade kalkyler för företagets styrning. Du kanske redan har ett företag? Känner du till de lagar och bestämmelser som styr företagets verksamhet? This course consists of three parts.

He is a nine-time winner of China's Galaxy Award and has also received the 2015 Hugo Award for his novel The Three-Body Problem as well as the 2017 Locus Award for Death's End . Mar.08 -- Wendy Liu, head of China strategy at UBS, discusses Chinese equities and her outlook for markets.

Den första fokuserar på grundläggande begrepp och perspektiv inom organisation och ledning. I den andra delen analyseras vardagspraktiken med hjälp av de begrepp som togs upp i del ett. Företagsekonomi I, 30 hp, GN (huvudområde företagsekonomi). Termin 2 Mikroekonomi, 15hp, GN (huvudområde nationalekonomi) och Grundläggande statistik för ekonomer, 15hp, GN (huvudområde statistik). Ämnesfördjupning Revision: Juridisk översiktskurs, GN (huvudområde juridik) och Grundläggande statistik Företagsekonomi I-II, 60 hp samt minst 7,5 hp marknadsföring på G2 nivå och 7,5 hp vetenskaplig metod. 100% akademiska poäng 27 500 SEK 27 500 SEK Goodwill Företagsekonomi 1, upplaga 2 ISBN: 9789152352557.